Skip to content

İçindekiler
1. Ağ
2. SAS JET-VIP.COM’un Rolü
3. Hizmet Rezervasyonu
4. Ağ Kullanımı
5. Kullanımın Sonlandırılması
6. Bilgi Sahipliği
7. Garantilerin Reddi ve Sorumluluğun Dışlanması
8. Tazminat
9. Kişisel Veriler
10. Geçerli Hukuk ve Yargı Yetkisi


Bu Hüküm ve Koşullarda, “SAS JET-VIP.COM”, SAS JET-VIP.COM’un herhangi bir kuruluşu anlamına gelecektir.

 1. Şebeke:

  SAS JET-VIP.COM, hava kiralama hizmetleri kullanıcıları (“Kiralayanlar”) için hava kiralama hizmetleri için bir pazar yeri olarak hizmet veren bir web sitesi veya mobil uygulama (“Ağ”) işletmektedir. Ağ, üçüncü taraf uçak operatörleri (“Operatörler”) tarafından sunulan hava kiralama hizmetleri için fiyat teklifleri sağlayabilir. Ağa erişiminiz ve Ağı kullanımınız bu Hüküm ve Koşullara tabidir ve Ağı yalnızca bu Hüküm ve Koşullara uygun olarak kullanmayı kabul edersiniz. Ağı yalnızca Operatörler tarafından sunulan hizmetleri (“Talepler”) rezerve etmek için meşru taleplerde bulunmak amacıyla kullanabilirsiniz. SAS JET-VIP.COM, bu Hüküm ve Koşulları istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar ve Ağı kullanmaya devam etmeniz, söz konusu kullanım sırasında yürürlükte olan Hüküm ve Koşullara tabi olacaktır.
 2. SAS JET-VIP.COM’un rolü:

  SAS JET-VIP.COM bir hava kiralama brokeri olarak hareket eder ve yalnızca Operatörler ile Kiralayanlar arasında bir aracı olarak hizmet verir. SAS JET-VIP.COM, Operatörlerden uçak kiralayarak, bir acente olarak hareket ederek, Kiralayanlar adına ve adına hava yoluyla taşıma düzenler.
  SAS JET-VIP.COM uçak sahibi değildir, işletmez, bakımını yapmaz veya kiralamaz ve hava taşımacılığı hizmeti sağlamaz.
  SAS JET-VIP.COM ile Kiralayanlar ve/veya yolcular arasında herhangi bir taşıma veya kiralama sözleşmesi bulunmamaktadır.
  SAS JET-VIP.COM, Operatörler ve Kiracılar arasındaki taşıma veya kiralama sözleşmelerine taraf değildir ve bunlarla ilgili olarak herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk taşımayacaktır. Bu Hüküm ve Koşullar hava taşımacılığı için bir sözleşme değildir ve siz ve SAS JET-VIP.COM arasında böyle bir sözleşme yapılmamıştır veya yapılmayacaktır.
 3. Hizmet Rezervasyonu:

  SAS JET-VIP.COM aracılığıyla herhangi bir hava aracı kiralama hizmetinin (ve ilgili hizmetlerin) rezervasyonu, sizinle SAS JET-VIP.COM arasında imzalanacak bir Hava Aracı Kiralama Aracılık Sözleşmesine tabi olacak ve bu sözleşme tarafından yönetilecektir. Ağ bir sözleşme teklifi değildir ve ne bir Talep ne de bir Talebe yanıt olarak SAS JET-VIP.COM tarafından gönderilen herhangi bir teklif bir sözleşme teklifi olarak kabul edilmeyecektir. SAS JET-VIP.COM, tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir kişi veya kuruluşa hizmet vermeyi reddetme hakkını saklı tutar.
 1. Web Sitesinin Kullanımı:

  Bu Şartlar ve Koşullar, herhangi bir Uçak Kiralama Aracılık Sözleşmesi ve herhangi bir Taşıma Sözleşmesi (SAS JET-VIP.COM tarafından temsil edilen siz ve herhangi bir Operatör arasında imzalanabilir) gibi bağlayıcı anlaşmalara girmek için yasal yaş ve kapasiteye sahip olduğunuzu onaylar ve garanti edersiniz.
  Ayrıca, bu tür anlaşmalara girmenizi veya bunları yerine getirmenizi engelleyecek herhangi bir kısıtlamanın sizin için geçerli olmadığını onaylar ve garanti edersiniz.
  Talepleriniz spekülatif, yanlış veya hileli olmamalıdır.
  Hayali bir kullanıcı adına, sahte bir isimle, geçersiz bir kredi kartıyla veya başka herhangi bir hileli bilgi kullanarak herhangi bir talepte bulunamaz veya anlaşma yapamazsınız.
  Dolandırıcı kullanıcıların kovuşturulacağını ve yürürlükteki yasalara bağlı olarak hukuki ve cezai sorumlulukla karşı karşıya kalabileceğini lütfen unutmayın.
  Yasal olarak yetkili olmadığınız sürece Web Sitesini üçüncü taraflar için veya onlar adına talepte bulunmak veya anlaşma yapmak için kullanamazsınız.
  Web Sitesini kullanımınızın risk ve masraflarının yalnızca size ait olduğunu açıkça kabul etmektesiniz.
 2. Kullanımın Sonlandırılması:

  SAS JET-VIP.COM, Web Sitesinin tamamına veya bir kısmına erişiminizi herhangi bir zamanda, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bildirimde bulunarak veya bulunmayarak ve gerekçeli veya gerekçesiz olarak askıya alabilir.
 3. Bilgi Sahipliği:

  Veriler, yazılımlar, fotoğraflar, görüntüler, videolar, grafikler, sesler, alıntılar, yazılı ve diğer materyaller (“Materyaller”) dahil olmak üzere Web Sitesinde yer alan tüm materyallerin ve bilgilerin SAS JET-VIP.COM’un mülkiyetinde (fikri mülkiyet dahil) olduğunu veya SAS JET-VIP.COM’a lisanslandığını kabul ve beyan edersiniz.
  SAS JET-VIP.COM’un önceden yazılı izni olmadan herhangi bir materyali kullanamaz, kopyalayamaz, dağıtamaz veya kötüye kullanamazsınız. Ancak, bu Hüküm ve Koşullar da dahil olmak üzere, Web Sitesinin bazı bölümlerini, yalnızca Web Sitesini bir alışveriş kaynağı olarak kullanmak amacıyla, bu Hüküm ve Koşullara uygun olarak yazdırmanıza ve kopyalamanıza izin verilir.
 4. SAS JET-VIP.COM için Garantilerin Reddi ve Sorumluluğun Dışlanması

  SAS JET-VIP.COM ağında sağlanan veya bu ağ üzerinden erişilebilen her türlü bilgi yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir açık veya zımni garanti olmaksızın sağlanır veya erişilebilir. Özellikle, SAS JET-VIP.COM şu konularda hiçbir garanti vermez:

  (A) sağlanan herhangi bir bilginin doğruluğu, güvenilirliği, eksiksizliği, güncelliği veya kalitesi
  (B) herhangi bir talebin ele alınması ve/veya kabul edilmesi
  (C) SAS JET-VIP.COM ile herhangi bir Kiralayan arasında herhangi bir Uçak Kiralama Aracılık Sözleşmesinin imzalanması
  (D) herhangi bir İşletmeci ile herhangi bir Kiracı arasında herhangi bir Taşıma Sözleşmesinin akdedilmesi
  (E) SAS JET-VIP.COM ağı üzerinden hizmetlerin kullanılabilirliği ve/veya
  (F) SAS JET-VIP.COM ağının erişilebilirliği, işleyişi ve/veya hatasızlığı.

  Yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, SAS JET-VIP.COM ve hissedarları, ortakları, iştirakleri, memurları, yöneticileri, çalışanları, acenteleri, temsilcileri, hizmetlileri, yardımcıları, halefleri ve devralanları, bunlardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir yaralanma, hasar, ölüm, kayıp, kaza veya gecikme için tüm sorumluluğu reddeder:

  (A) bu hüküm ve koşullar
  (B) işbu Sözleşme kapsamındaki faaliyetleri ve/veya hizmetleri
  (C) SAS JET-VIP.COM ağı ve bu ağ üzerinden sağlanan veya erişilebilen her türlü bilgi
  (D) SAS JET-VIP.COM ağının herhangi bir kullanımı veya bununla ilgili herhangi bir sorun
  (E) bir talebin ele alınması veya alınmaması ve
  (F) SAS JET-VIP.COM ağı üzerinden alınan tüm hizmetler.

  8. SAS JET-VIP.COM için Tazminat

  SAS JET-VIP.COM ağını kullanarak, SAS JET-VIP.COM’u, hissedarlarını, ortaklarını, iştiraklerini, memurlarını, yöneticilerini, çalışanlarını, acentelerini, temsilcilerini, hizmetlilerini, yardımcılarını, haleflerini ve devralanlarını ve diğer herhangi bir kişiyi (herhangi bir Operatör ve herhangi bir uçağın sahibi, kiracısı veya finansörü dahil) (“Tazminat Alanlar”) doğrudan veya dolaylı zararlara karşı (makul avukatlık ücretleri dahil) sorumlu olmayı ve tazmin etmeyi kabul edersiniz:

  (A) bu hüküm ve koşulların (burada tarafınızdan yapılan herhangi bir beyan veya garanti dahil), diğer herhangi bir sözleşmenin veya yürürlükteki yasaların, yönetmeliklerin, emirlerin, taleplerin ve seyahat gerekliliklerinin (göçmenlik ve gümrük düzenlemeleri dahil) tarafınızca ihlal edilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak veya
  (B) SAS JET-VIP.COM ağı üzerinden alınan hizmetler için geçerli olan tüm hüküm ve koşullar hakkında söz konusu üçüncü tarafları bilgilendirmemeniz veya bunlara uymalarını sağlamamanız da dahil olmak üzere, herhangi bir üçüncü taraf adına ve/veya adına eylemleriniz veya ihmallerinizle ilgili olarak.

  9. Kişisel veriler

  Kişisel veriler, SAS JET-VIP.COM tarafından 2 avenue Jean Monnet, 26000 Valence adresinde, Ağda bulunan Gizlilik Politikasına uygun olarak işlenir.

  10. Çeşitli

  Bu Hüküm ve Koşullar, siz ve SAS JET-VIP.COM arasında Ağı kullanımınızla ilgili anlaşmanın tamamını oluşturur ve konuyla ilgili önceki veya eşzamanlı anlayışların veya anlaşmaların (sözlü veya yazılı) yerine geçer. SAS JET-VIP.COM tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe, bu Hüküm ve Koşulların tarafınızdan hiçbir şekilde değiştirilmesi geçerli olmayacaktır. Bağlamın izin verdiği durumlarda, buradaki tekil kullanımı çoğulu ve tersini de içerecek ve nötr veya eril şahıs zamirinin kullanımı hem eril hem de dişil cinsiyetleri kapsayacaktır.
  Burada aksi belirtilmedikçe, “veya” terimi münhasır değildir ve “dahil”, “dahil olmak üzere” ve “özellikle” terimleri sınırlayıcı değildir.

  11. Geçerli Hukuk ve Yargı Yetkisi

  Geçerliliği, geçersizliği, ihlali veya feshi de dahil olmak üzere bu Hüküm ve Koşullardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık, ihtilaf veya talep, tarafların işbu belge ile gayri kabili rücu olarak sunulmayı kabul ettiği Romans, Fransa mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine sunulacaktır.
  Yukarıda belirtilenler, SAS JET-VIP.COM’un herhangi bir Kiracıyı başka herhangi bir yetkili mahkeme önünde dava etmesini engellemez.